O firmie

Opinie ornitologiczne - Remiges

Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, kiedy bloki lub inne budynki zostają zamieszkane przez różnego rodzaju ptaki. Z tego powodu przed ociepleniem takiego budynku winniśmy zasięgnąć porady ornitologa, który przeprowadza ekspertyzy ornitologiczne. Po przeprowadzeniu obserwacji zostanie wydana opinia ornitologiczna, która jest niezbędnym dokumentem zapewniającym bezpieczeństwo ptakom. Zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku) przed zrobieniem ocieplenia każdego budynku należy otrzymać zgodę firmy przeprowadzającej tego typu ekspertyzy ornitologiczne.

Nasza firma wykonuje m. in. poniższe usługi:

- opinie ornitologiczne dla ociepleń obiektów – opinie ornitologiczne tego typu zawierają określenie gatunków oraz ilości ptaków zasiedlających dany budynek

- ekspertyzy ornitologiczne poparte dokumentacją w formie fotografii - fotografie ptaków wlatujących do gniazd oraz oblatujących budynek

- nadzór ornitologiczny w trakcie wykonywania ociepleń oraz podczas wstawiania budek – jest to wymóg Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w przypadku wykonywania ociepleń w czasie od marca do sierpnia (okres lęgowy wielu gatunków ptaków)

- zalecenia ochrony – obejmują one listę koniecznych zadań, które należy zrealizować w razie rekompensaty zniszczonych siedlisk ptaków

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kompleksowych usług badań przyrodniczych. Oferujemy szeroki wachlarz usług i współpracujemy z doświadczonymi specjalistami na terenie całego kraju.

Copyrights © 2013 - 2015 Ekspertyzy ornitologiczne - Opinie ornitologiczne || monitoring-przyrodniczy.eu
Intellect.pl