Monitoring ptaków i nietoperzy

Opinie ornitologiczne - Remiges

Monitoring ptaków i nietoperzy

Wykonujemy przedrealizacyjne badania zarówno ornitologiczne, jak i chiropterologiczne. Zadania, jakie prowadzimy zostały zestawione w ogólnych pojęciach poniżej:

  • Screening ornitologiczny i chiropterologiczny
  • Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny - przedrealizacyjne 1-roczne badania zgodne z wytycznymi
  • Ocena odzdziaływania inwestycji na ptaki i nietoperze - tzw. raport końcowy
  • Oddziaływanie skumulowane inwestycji na ptaki oraz nietoperze
  • Badania ornitologiczne i chiropterologiczne dla ocieplanych budynków
  • Monitoring ptaków i nietoperzy dla inwestycji liniowych (drogi, koleje, linie wysokiego napięcia)
Copyrights © 2013 - 2015 Ekspertyzy ornitologiczne - Opinie ornitologiczne || monitoring-przyrodniczy.eu
Intellect.pl