Monitoring porealizacyjny - farmy wiatrowe

Opinie ornitologiczne - Remiges

Porealizacyjny monitoring ptaków i nietoperzy

Wykonujemy porealizacyjne badania ornitologiczne i chiropterologiczne. W ramach prac wykonujemy:

  • Badania porealizacyjne w okresie 1, 2, lub 5 - rocznym w zależności od wymaganych zaleceń
  • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
  • Ocena oddziaływania istniejącej inwestycji na ptaki i nietoperze
  • Oddziaływanie skumulowane zrealizowanej inwestycji na ptaki oraz nietoperze
Copyrights © 2013 - 2015 Ekspertyzy ornitologiczne - Opinie ornitologiczne || monitoring-przyrodniczy.eu
Intellect.pl